Nissan

Til Nissan kan vi reparere:

Nissan Consult Converter 2 (Nissan OEM) diagnoseverktøy

Feilsymptom
  • Periodisk kommunikasjonssvikt med interface
  • Periodisk bortfall av diodelys på interface

Kontakt oss for mer informasjon.