Kontakt oss

Simen Huse
Daglig leder
Kundekontakt
simen@simco.no

Brita Iversen
Økonomi/Administrasjon
brita@simco.no

Stein Håkon Lerdalen
Ingeniør
Forskning & Utvikling
stein@simco.no

Sindre Østhagen
Ingeniør
Kontroll, Reparasjon & Feilsøking
sindre@simco.no

Matias Henriksen
Tekniker
Kontroll, Reparasjon & Feilsøking
matias@simco.no

Adresse
SIMCO AS
Torvbanen 3A
1640 Råde