Om Simco

DETTE ER OSS

Simco startet opp i 1990 med service innen norsk og internasjonal bilsport samt reparasjon av kjøretøy.

Etter hvert som de elektroniske systemene i kjøretøyene ble mer sofistikerte og integrerte tilpasset Simco seg ved å ansette ingeniører og teknikere.

I dag har Simco spesialisert seg på bilelektronikk med hovedvekt på reparasjon og diagnose av elektroniske komponenter i kjøretøy samt utredninger av de elektroniske systemene.

Vi har verksted og kontorer på Greåker i Sarpsborg.

Vi kan tilby følgende tjenester:

Reparasjoner

 • Eget elektronikkverksted for personbiler
 • Feilsøking og reparasjon av de fleste styreenheter/instrumenter i personbiler, last/buss samt anleggsmaskiner
 • Tilpasning av brukte komponenter til kjøretøy der de originale komponentene ikke lar seg reparere
 • Stille fjerndiagnose og tilpasse program via vårt spesialtilpassede diagnoseverktøy Simco CRC
 • Støtte ved feilsøking/diagnosespørsmål
 • Tilbakestille manipulerte komponenter til fabrikkmessig stand

Utredninger

 • Utrede startsperrefunksjoner for avdekking av eventuell manipulasjon
 • Elektronisk avlesning av bilens elektronikk for å stadfeste tilhørighet av bilens chassinummer.
 • Nøkkelavlesning med historikk og identifikasjon til kjøretøy.
 • Vi leser ut og analyserer hendelsesdata i forbindelse med kollisjon av kjøretøy. Dette er data lagret i noen av de elektroniske styreenhetene i kjøretøyet, spesielt kollisjonsstyreenheten/SRS enhet.
 • Vi leverer utstyr som våre brukere kan koble direkte til kjøretøyet der det befinner seg.
 • Vi avleser data og sender det som er status på kjøretøyet til vår kunde direkte. Utstyret benyttes av flere utredere i forsikringsselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 • Om det har vært tilløp til brann i kjøretøy, settes det spor i elektroniske komponenter som kan være til hjelp med og lettere finne ut om tilløp til brann kan ha startet i det elektriske systemet i kjøretøyet. Om mulig rekonstruerer vi printkort eller demonterer minnebrikker som inneholder lagrede data. Slike undersøkelser må vurderes i hvert tilfelle og avhenger av hvor mye varme som har skadet de elektroniske komponentene.
 • Foredrag og kurs innen startsperresystemer, manipulering av bilens identifikasjon og kollisjonsdata i forbindelse med ulykker.