Nøkler og startsperre

Vi har tilegnet oss mye kunnskap om nøkler og startsperresystemer i kjøretøy. Vi kan derfor tilby et stort spekter innen denne typen programmering.

Programmering av nøkler og startsperresystemer til kjøretøy krever stor presisjon. Om prosessen ikke utføres korrekt kan det svekke funksjonaliteten til kjøretøyet. Dører låses ikke opp og igjen korrekt, alarmfunksjoner aktiveres/deaktiveres feil, motoren starter ikke eller minnefunksjoner for individuelle innstillinger fungerer ikke er noen konkrete eksempler.

I saker hvor det kan blir snakk om at man må skifte ut flere komponenter i startsperresystemet, klarer vi i de fleste tilfeller å hjelpe med de delene du allerede har. Vi kan også levere brukte deler til startsperresystemet. Dermed er det mulighet til å spare penger og ressurser.

Vi anbefaler at nøkkelprogrammeringer rapporteres inn til ditt forsikringsselskap for at det ikke skal bli tvil ved eventuelle tyveri- og skadesaker. Hvis du velger å få utført nøkkelprogrammeringsjobben hos Simco vil du få en rapport som viser programmeringsstatusen for ditt startsperresystem. Dette er en nyttig dokumentasjon som kan fremvises på forespørsel.

På generelt grunnlag utfører vi ikke såkalte «immo off»-funksjoner, altså å skru av startsperrefunksjonen i kjøretøyet. Dette er ikke er lov i henhold til Forskrift om kjøretøyverksteder §17g (gjelder oss som verksted) og Kjøretøyforskriften (gjelder bileier og fører av kjøretøy). I noen spesielle tilfeller kan vi imidlertid hjelpe med dette om kunde/bileier selv søker og får en skriftlig tillatelse fra Statens vegvesen.

Konkrete eksempler på bilmerker vi kan utføre nøkkelprogrammering til:

Ta kontakt hvis du ikke finner bilmodellen din i listen. Vi utfører dette på de fleste modeller og ikke alle er nevnt i eksemplene.

Nøkkelprogrammering

Dette bildet viser et enkelt prisipp for startsperresystemets sammensetning.

  1. Motorstyreenhet
  2. Startsperreenhet
  3. Lesespole i tenningslåsen
  4. Transponderbrikke i nøkkel
  5. Nøkkel
  6. Diagnosekontakt