Diagnostisering

Vi kan utføre diagnose på komplette kjøretøy og løse styreenheter ved vårt verksted. I tillegg kan vi tilby fjerndiagnose og utredninger av kjøretøy via vårt eget system Simco CRC.

Simco er også forhandler av diagnoseutstyr fra Autocom.

Simco Diagnostic System

Simco Diagnostic System

Egenutviklet testsystem for styreenheter som kommer inn til feilsøking og reparasjon.

Simco CRC – fjernstyrt diagnose

Simco CRC er et egenutviklet diagnosekonsept som vi kan benytte til krevende diagnose-, programmerings- og avlesningsoppgaver ute hos kunde. Systemet har en veldig fleksibel oppkoblingsstruktur og støtter alle kommunikasjonsprotokoller kjent i kjøretøy. Med dette utstyret utfører vi programmeringsoppgaver som selv ikke originale diagnoseverktøy har mulighet for. Simco CRC er designet for å løse problemer lokalt hos kunden via dataoppkobling slik at kjøretøyet ikke trenger å bli fraktet til Simco.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og avtaler.

Diagnostisering

Autocom diagnoseutstyr

Vi er forhandler av Autocom diagnoseutstyr. Ring oss for mer informasjon og et tilbud.