Skjemaer

Her finner du skjemaer du skal fylle ut og legge ved oppdragene som sendes til oss. For at vi skal klare å identifisere og registrere oppdragene korrekt er dette helt essensielt ved en hver bestilling av oppdrag.

Rull nedover for å finne korrekt skjema til ditt oppdrag.

Skjemaene er i pdf-format og kan fylles ut digitalt i nettleser eller med Adobe Acrobat Reader og deretter lagres eller skrives ut. De kan også skrives ut og fylles ut med penn på vanlig vis.

Skjemaet benyttes ved innsending av alle typer enheter til personbil, last/buss og anleggsmaskin som skal feilsøkes/repareres. Dette skjemaet skrives ut og legges ved enheter som leveres til Simco. Ved spesielle avtaler kan vi ønske at en kopi av dette skjemaet sendes oss på e-post.

Skjemaet benyttes ved innsending av alle typer enheter fra industrimaskiner som skal feilsøkes/repareres. Dette skjemaet skrives ut og legges ved enheter som leveres til Simco. Ved spesielle avtaler kan vi ønske at en kopi av dette skjemaet sendes oss på e-post.

Oppdrag må avtales med Simco på forhånd, kontakt oss pr. e-post.
Skjemaet benyttes der et kjøretøy skal inn for feilsøking/reparasjon. Dette skjemaet sendes til oss på e-post. slik at vi kan få registrert jobben i vår ordrekø.

Oppdrag må avtales med Simco på forhånd, kontakt oss pr. e-post.
Skjemaet benyttes der man skal programmere nøkler til et kjøretøy, uavhengig av om kjøretøyet skal leveres eller om det skal sendes inn løse enheter. Skjemaet skal legges ved innsendte enheter eller sammen med innlevert kjøretøy.

Oppdrag må avtales med Simco på forhånd, kontakt oss pr. e-post.
Skjemaet brukes i saker hvor vi skal gjøre en utredning der det kan bli behov for en rettslig rapport. Eksempelvis er utredninger ved spørsmål om kilometerstand, tyveri, ulykker, brann og motorskader. Skjemaet skal sendes inn til oss i forkant på e-post.