Industri- og produksjonsmaskiner

FEILSØKING OG REPARASJON AV ELEKTRONIKK TIL INDUSTRI- OG PRODUKSJONSMASKINER

Det meste av industri- og produksjonsmaskiner styres i dag av elektronikk. Mange maskiner har stor verdi for bedriften selv om de er gamle, garantitid er utløpt og serviceavtaler er utgått. Noen ganger tar det lang tid å få tak i serviceteknikere og i andre tilfeller er det lang bestillingstid på nye deler. Det kan også være bedre å få reparert en liten enhet eller et enkelt elektronikkort enn å måtte skifte ut store deler av en produksjonslinje. Simco tilbyr feilsøking og reparasjon av disse enhetene og ønsker med det å bidra til mindre ståtid og lavere maskinkostnader for kunden.

Om reparasjon vil være lønnsomt må vurderes i hvert tilfelle. Noen ganger er prisen for ny enhet så lav at det er liten vits å forsøke reparasjon, andre ganger lar ny eller brukt erstatningsenhet seg ikke skaffe. I noen tilfeller er det et spørsmål om ståtid på maskiner. Alt dette prøver vi å finne ut av i forkant i kommunikasjonen med kunde og videre ha en dialog på underveis i feilsøkingsprosessen.

Kontakt oss først på telefon eller e-post for avklaring om oppdraget, tids- og prisrammer samt timeavtale. Deretter kan enheten innleveres direkte ved vårt elektronikkverksted eller sendes pr. post/budtjeneste. Husk å legge ved korrekt ordreregistreringsskjema (link under) med enheten. Finnes det feilkoder, målinger, serviceskjemaer e.l. er det god hjelp om dette legges ved. Vi tar vare på dokumentasjonen og returnerer dette sammen med enheten. Gjør informasjonen så komplett som mulig.
Pakk inn enheten i solid, vanntett og støtabsorberende materiale ved innsending.

Her er noen viktige tips til deg som ønsker hjelp av oss: Om å gå til legen

Vi har hatt oppdrag på mange ulike typer utstyr og maskiner. Noen eksempler er:

– Sveisemaskinlinje
– Ventilasjonsutstyr til fjøs
– Kontrollpanel til matproduksjonslinjer
– Veieutstyr til papirindustri
– Styringspanel til badebasseng
– Laserkuttere til metall- og trebearbeiding

For spørsmål kontakt oss på e-post eller
telefon: +47 69 12 89 00