Ulykkesdata

UTHENTING OG ANALYSE AV HENDELSESDATA ETTER ULYKKER MED KJØRETØY

CDR Kollisjonsdata

Bosch Crash Data Retrieval System (CDR) er et verktøy som lar etterforskere undersøke et kjøretøy for sentrale øyeblikksdata fra en ulykke. Dette er data som er lagret i kjøretøyets kollisjonsstyreenhet og som kan gi bedre grunnlag for å avgjøre hendelsesforløpet i en ulykke.

Kollisjonsstyreenheten lagrer data før og under en ulykke ved hjelp av Event Data Recorder (EDR) og funksjonen er allerede integrert i de fleste moderne kjøretøy. EDR lagrer kjøretøyets dynamiske data over tid i en periode like før og under en hendelse som utløser kjøretøyets sikkerhetssystemer. Kjøretøyets hastighet, gass- og bremsepedalenes posisjoner, rattvinkel og status på kollisjonsputer er typiske eksempler på data som kan bli lagret.

Hensikten med lagring av disse dataene er for senere uthenting i forbindelse med ulykkesgranskning. Bosch CDR er et verktøy som legger til rette for uthenting av disse dataene.


Fordelene med integrering av EDR ble forsket på i en rapport utarbeidet av Transport Research Laboratory for EU-kommisjonen i 2014 og en konklusjon sier følgende:

«EDR data provides accurate and reliable information on the timing, chronology and actions taken in the pre-crash phase. This provides hard data where there are currently only estimates, and means that accident reconstructions and research can utilise this higher quality information to make better, more robust conclusions» (Hynd & McCarthy, 2014).

Integrering av EDR i lette kjøretøy slik at det er tilrettelagt for uthenting av ulykkesdata har vært påbudt siden 2001 av føderale lover i USA. Det har derfor en stor pålitelighet som er bevist gjennom utallige prøver, forskning og rettssaker. Bosch CDR for uthenting av hendelsesdata brukes i stor utstrekning av utredere og ulykkesetterforskere i Nord-Amerika og Europa.

Simco har anskaffet dette utstyret for å tilrettelegge bruken til det europeiske og nordiske bilmarkedet og har gjennomgått opplæring for bruk av utstyr og analyse av hendelsesdata. Vi har et tett samarbeid med EUDARTS som er en kompetansegruppe satt sammen av eksperter innenfor bilelektronikk og ulykkesetterforskning i Europa. I samarbeid med EUDARTS så har vi opprettet SKDARTS som er EUDARTS sin skandinavia-enhet. Les mer om EUDARTS.

Hendelsesdata som samles inn er avhengig av årsmodell, bilmerke og -modell. Foreløpig har Bosch CDR best støtte for årsmodeller fra 1994 og oppover av merker som er vanlige i den nord-amerikanske bilparken samt mange merker i den europeiske bilparken. Det arbeides kontinuerlig for å kunne støtte flere bilmodeller.

Kontakt oss på e-post hvis det er noen spørsmål.