Kompetansesenter

SIMCO har arbeidet lenge med å samle bedrifter som arbeider med elektronikk i moderne kjøretøy.
Dette har vi gjort for å samle kompetanse, utveksle problemer og finne løsninger.

Vi har satset på å kunne feilsøke og reparere de fleste styreenheter og instrumenter i moderne kjøretøy.

Riktig diagnostisering og muligheten til å få reparert styreenheter gir en effektiv og økonomisk lønnsom arbeidsdag.

Dette har stor betydning for verksteder som i dag bruker mye tid på problembiler. Det blir fort mange timer som ikke kan faktureres.

Ved å samarbeide kan man utveksle erfaring og bli dyktigere innen problemløsninger av elektronikk i kjøretøy.

Vi tilbyr :

  • En enkel ordning for innsending av styreenheter og instrumenter som skal  kontrolleres/repareres hos SIMCO.
  • Veiledning i forbindelse med feilsøking eller bruk av diagnoseutstyr.
  • Salg av anerkjente diagnoseverktøy som våre teknikere bruker til daglig. 

Ut i fra vår erfaring med utstyr som tilbys er det store forskjeller på kvalitet, brukergrensesnitt og service på forskjellige diagnoseverktøy fra leverandørene. Her ser vi det svært viktig at verkstedene velger utstyr som er egnet til sitt bruk og at service og opplæring blir fulgt opp av leverandør.

Ferdig emballasje for innsending av styreenheter.

Kontakt oss gjerne på e-post.