Brannutredning

Ved brann og tilløp til brann i kjøretøy kan det settes spor i elektroniske komponenter. Sporene kan være til hjelp for å finne årsaken til branntilløpet og om det kan ha startet i det elektriske systemet i kjøretøyet. Om mulig rekonstruerer vi kretskort eller demonterer minnebrikker som inneholder lagrede data for kunne samle inn mest mulig informasjon. Slike undersøkelser må vurderes i hvert tilfelle og resultatene avhenger av hvor mye varme som har påvirket de elektroniske komponentene.