Simco Diagnostic System

MANGE ÅR MED FORSKNING OG UTVIKLING

Simco Diagnostic System, SDS, har blitt forsket frem og utviklet hos oss over mange år av en interessert gruppe medarbeidere. Det benyttes daglig av våre teknikere i forbindelse med feilsøking og reparasjon av styreenheter.

Simco Diagnostic System

Simco Diagnostic System gir oss mulighet til å teste styreenheter uten å ha tilgang til komplett kjøretøy. Siden vi har designet, bygget og programmert testsystemet kan vi også selv oppdatere og forbedre det kontinuerlig for å følge utviklingen hos bilfabrikantene og elektronikkprodusentene.

Simco Diagnostic System

Ved hjelp av SDS har vi muligheten til å teste styreenhetene før og etter reparasjoner. Systemet sender de ulike signalene som tilsvarer komponentene i kjøretøyet til enheten som er koblet opp. Det har mange ulike kontrollsystemer som bidrar til grundig analyse og feillokalisering på enheten som er tilkoblet og gjør oss kapable til å kontrollere at software og hardware i styreenheten fungerer slik det er designet til.