Nissan

Til Nissan kan vi reparere:

Nissan Consult Converter 2 (Nissan OEM)

Feilsymptom
  • Periodisk komunikasjons svikt med interface.
  • Periodisk bortfall av diodelys på interface boks.

Vi reparerer disse med denne feil beskrivelsen. Kontakt oss for mer informasjon.