Formulare

Skjemaene kan fylles ut digitalt i nettlesere som støtter dette (Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer) eller med Adobe Acrobat Reader.

Skjemaet benyttes ved innsending av alle typer styreenheter som skal repareres/kontrolleres. Dette skjemaet skrives ut og legges ved enheten/-er som leveres til Simco. Ved spesielle avtaler kan vi ønske at en kopi av dette skjemaet sendes på oss på e-post.

Skjemaet benyttes der et helt kjøretøy skal inn for feilsøking/reparasjon. Dette skjemaet sendes til oss på e-post slik at vi kan få registrert jobben i vår ordrekø.

Oppdrag må avtales med Simco på forhånd, per e-post.
Skjemaet benyttes der man skal programmere nøkler til et kjøretøy, uavhengig av om hele kjøretøyet skal leveres eller om det skal sendes inn løse enheter. Skjemaet skal legges ved innsendte enheter eller sammen med innlevert kjøretøy.

Oppdrag må avtales med Simco på forhånd, per e-post.
Skjemaet brukes i saker hvor vi skal gjøre en utredning der det kan bli behov for en rettslig rapport. Eksempelvis er utredninger ved f.eks. kilometerstand, tyveri, ulykker, brann og motorskader. Skjemaet skal sendes inn til oss i forkant på e-post.